Blijf op de hoogte: facebook 1000+ | twitter 2000+ | @ nieuwsbrief 5000+

>> Beluister ook BNR DUURZAAM voor het interview met ons, de AOC Raad en Cofely

Een samenvatting van het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

Utrecht - 4 november 2013  Ruim driekwart van de Nederlandse werkgevers vindt dat het onderwijs structureel meer aandacht moet besteden aan duurzaamheid als onderdeel van iedere opleiding. Dit is de belangrijkste conclusie van het eerste nationale onderzoek naar de verwachtingen van werkgevers over het thema duurzaamheid in het onderwijs. Van de ondervraagde werkgevers wil 62 procent samenwerken met het onderwijs om de kennis en vaardigheden van scholieren en studenten te vergroten. Structurele aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs versterkt op termijn de positie van de Nederlandse economie, zo stellen de werkgevers.

Groene Generatie NL voerde het onderzoek uit in samenwerking met het platform van duurzame ondernemers De Groene Zaak en 22 onderwijsinstellingen uit het MBO en HBO. Het is voor het eerst dat de vraag van werkgevers naar duurzaamheid in opleidingen is onderzocht. Het is tevens uniek dat het onderzoek door crowdfunding en crowdsourcing tot stand is gekomen.

Toekomst jongeren

Niet alleen werkgevers, ook jongeren vinden meer kennis en vaardigheden in duurzaamheid zeer relevant voor hun toekomst. Zo tekenden in twee weken tijd bijna drieduizend studenten een manifest voor duurzaam hoger onderwijs en steunden ruim dertig jongerenorganisaties een campagne van Groene Generatie NL over dit onderwerp. 'Duurzaam onderwijs' is sinds dit jaar ook een speerpunt geworden van de Nationale Jeugdraad (NJR), de koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. De uitkomsten van het onderzoek versterken deze jongerenlobby.

Duurzaamheid vergroot bestaansrecht

Uit het onderzoek blijkt verder dat 89 procent van de werkgevers vindt dat organisaties die zich ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid hun bestaansrecht vergroten. Veel werkgevers zien duurzaam ondernemen als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast willen veel werkgevers de boot niet missen en zien ze een groeiende marktvraag. Dat zijn ook twee belangrijke redenen om in duurzaamheid te investeren. Door een hoger kennisniveau, meer bewustzijn en een positieve houding van nieuwe medewerkers op het gebied van duurzaamheid, zeggen werkgevers beter in staat te zijn vorm en inhoud te geven aan duurzame businessmodellen.

Duurzaamheid betekent ook een impuls voor de economie. Het recentste voorbeeld is het SER Energie-akkoord. Hierin is afgesproken dat er 400 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de isolatie van huurwoningen. Deze maatregel levert minstens 15.000 banen op.

Onderzoek

De uitspraken in het onderzoek zijn gebaseerd op een representatieve, aselecte steekproef onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. In totaal werkten 175 werkgevers mee aan het onderzoek. Tevens verleenden 18 werkgevers (waaronder bestuurders en directeuren) hun medewerking aan een diepte-interview. Onder de werkgevers zijn grote ondernemingen als AkzoNobel, Unilever, Rabobank Nederland, Alliander, Cofely, FrieslandCampina en PostNL. Ook overheden als de gemeenten Almere, Eindhoven, Heerlen en de provincie Utrecht deden mee aan het onderzoek.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groene Generatie NL, Thijs Struijk (06-16095896)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.groenegeneratie.nl

 

Groene Generatie Pro

ASSESS

Sustainability Assessments

Hoe goed ben jij voorbereid op de uitdagingen van morgen? Binnenkort weet je het. Groene Generatie NL ontwikkelt de Personal Sustainability Assessment Toolkit. Klik voor meer.

GIDS

ToekomstBehendig.nl

Waar vind je het onderwijs van morgen? Waar gaan je kinderen straks naar school en met welke studie ga jij het maken? Wij weten het al... lees verder