Blijf op de hoogte: facebook 1298 | twitter 2200+ | @ nieuwsbrief 5300+

 

Het voelt voor ons nog als de dag van gisteren. Op 14 oktober 2014 sloten we een verdrag met een meerderheid van de Tweede Kamer. Dat gaf wel even een kick, dat we in staat waren om met een goed verhaal door te dringen tot het parlement en haar Leden. Een aangenomen motie tot gevolg.

Na een onderzoek van Het Groene Brein in opdracht van de regering komt morgen (28-01-2016) eindelijk de beleidsreactie naar de Tweede Kamer. In een AO (algemeen overleg) Duurzaamheid staat de reactie op de agenda. 

Vooruitlopend op het overleg zijn wij als verdragsteam, ondanks de positieve toon van de reactie t.a.v. duurzame ontwikkeling in het onderwijs, toch wel teleurgesteld over de inhoud van de reactie. Toch wel? Ja eigenlijk best wel heel erg. De reactie van de beleidsbepalers is er een van "we doen eigenlijk wel genoeg" en we gaan wat gesprekken organiseren.

We gaan er vanuit dat de Kamerfracties die met ons het verdrag tekende de lat weer op het juiste niveau leggen en het kabinet een heldere opdracht meegeven. Namelijk ambitieus en faciliteer de jongeren om hun plannen uit te voeren. 

"Education is the most powerful weapon to change the world."

Nelson Mandela

 

Brief aan de Kamer

De volgende brief hebben we zojuist naar de betrokken Kamerleden gestuurd in de hoop dat zij morgen de richting van de opvolging van het verdrag (namelijk de verkeerde richting) kunnen keren:

Geachte Kamerleden,
Hallo Esther, Stientje, Paul, Tanja, Eric, Jesse, Carla en Henk,

U tekende met Ties, jongerenvertegenwoordiger namens 40 jongerenorganisaties, het verdrag om duurzaamheid in het onderwijs te gaan stimuleren.
Morgen is het dan eindelijk zover.

De kabinetsreactie op het verdrag staat morgen op de agenda van het AO Duurzaamheid.
In het verdrag hebben we gevraagd om een ondersteuningskader voor het onderwijs "daar waar men wil".

Wij zijn teleurgesteld in de getoonde ambitie van het kabinet. We willen actie in de taxi, visie, een proactieve en geen reactieve houding. Anderhalf jaar na mooie woorden is er vanuit de overheid niets meer dan woorden. Van de overheid van een kenniseconomie dat mensen wil opleiden voor de toekomst mag je wat meer verwachten. Werkloosheid door verkeerde opleiding is voor alle kanten zonde.
Vooroplopen en de Nederlandse kinderen een voorsprong geven op de mondiale arbeidsmarkt is een prachtige kans.
Educatie staat niet voor niets vier keer in de Paris Agreement, toch?

Wij hebben gelezen dat de kabinetsreactie qua vorm positief is, maar dat het operationeel/inhoudelijk vrijwel niets overneemt van de aanbevelingen uit het onderzoek dat door Het Groene Brein is uitgevoerd en ook vrijwel niets doet met de "geest" van het verdrag. De conclusie lijkt: "we doen eigenlijk al genoeg".

Enerzijds vraag je je dan af waarom zoveel jongeren ervaren dat zij niet of nauwelijks iets meekrijgen over duurzaamheid. En waarom ze vervolgens een verdrag sluiten met de Kamer. Anderzijds, waarom zouden zoveel bedrijven en maatschappelijke organisaties het verdrag hebben ondersteund? Omdat we eigenlijk al genoeg doen?

Men onderschat dat scholen en opleidingen wel degelijk met duurzaamheidsvraagstukken zitten, maar bijvoorbeeld geen ruimte ervaren om hiermee aan de slag te gaan. Men onderschat dat bedrijven nu staan te springen om nieuwe expertise en vaardigheden. De bestaande structuren en kaders leggen dat (misschien zelfs logischerwijs) niet bloot. Kijk maar in de HCA's van de topsectoren, is daar vraag te vinden die is te herleiden naar "duurzaamheidseducatie"? En niet voor niets krijgt een ieder van ons meermaals verzoeken van docenten van verschillende onderwijsniveaus om hen op weg te helpen. Hoe dan, waarmee, met welke middelen?

Een ondersteuningskader moet leiden tot een goede kanalisering van de vraag naar het aanbod. Daarin is "makelen en schakelen" noodzakelijk. En daar waar er niet geschakeld kan worden, moet er aanbod worden gecreëerd.
Willen we de duurzame economie versnellen, dan moeten we minder "duurzaam" praten, maar meer duurzaam doen.
Dat betekent in onze ogen operationalisering en denken in aantallen studenten en leerlingen dat jaarlijks van school komt met de vaardigheden voor vandaag en morgen. En zeker niet wachten tot 2032.

Men heeft het over het bestaande DuurzaamDoor als inzet van het kabinet, maar zoals in de brief staat houdt dat op in 2016.
Landelijk overzicht, regionale faciliteiten en lokale actie. Geef ons jongeren de ruimte en middelen om dit met de juiste begeleiding te gaan organiseren. Bij ons vind je een oneindige bron aan intrinsieke motivatie voor een duurzame wereld. Zodat we alvast zelf kunnen beginnen met het vormgeven van de toekomst die we straks zelf graag zien, voor onszelf, ons jongere broertje of zusje en later onze eigen kinderen.

Anderhalf jaar wachten op een kabinetsreactie en een vervolgoverleg is niet het tempo waarmee we onze (komende) beroepsbevolking moeten voorzien van de kennis en skills die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen. Binnen 1,5 graad opwarming blijven vraagt kennis en skills en een enorme hoeveelheid intrinsieke motivatie. Business as usual is voor de dummies van gisteren.

Wij hopen dat u het idee van een ronde tafel met ons jongeren overneemt om tot operationalisering van een ondersteuningskader te komen.
Wij hopen dat dat de minimale opbrengst is om na donderdag mee verder te kunnen.

Succes morgen en een
hartelijke groet,

Ties
Soscha
Max
Lawrence
Josefine
Mart
Sybren
Inge
Thijs

 

Groene Generatie Pro

ASSESS

Sustainability Assessments

Hoe goed ben jij voorbereid op de uitdagingen van morgen? Binnenkort weet je het. Groene Generatie NL ontwikkelt de Personal Sustainability Assessment Toolkit. Klik voor meer.

GIDS

ToekomstBehendig.nl

Waar vind je het onderwijs van morgen? Waar gaan je kinderen straks naar school en met welke studie ga jij het maken? Wij weten het al... lees verder