Blijf op de hoogte: facebook 1251 | twitter 2111 | @ nieuwsbrief 5374

Verdrag overhandigd aan de minister

overhandiging(v.l.n.r. Ties Mouwen, Minister Bussemaker, Niels Hazekamp en Sybren Bosch)

Wat begon als een petitie met een filmpje en wat tromgeroffel werd een ijzersterke campagne. De petitie werd een verdrag en het verdrag werd een motie. Inmiddels ligt er een voorstel in de Tweede Kamer.

downArrow

Links naar:

Laatste update (mei 2017): Er wordt gewacht op de borging van het jongerenplan in het programma Duurzaam Door, zie ook de laatste zin in onderstaande brief van de staatssecretaris.

Update (april 2017): Reactie van de demisionaire staatssecretaris:

Geachte voorzitter,

In deze brief ga ik, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken, in op de aanpak van duurzaamheid in het onderwijs.

Tijdens het AO Duurzaamheid en Milieu van 28 januari 2016 heb ik aangegeven dat het programma Duurzaam Door één van de betere middelen is om de aanpak van duurzaamheid in het onderwijs vorm te geven. Ik heb toen aangegeven een voortzetting van het programma Duurzaam Door te ondersteunen. Die voortzetting is voor de periode 2017-2020 opgenomen in de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daaraan een bijdrage geleverd.

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 3 november 2016 heb ik toegezegd in overleg te treden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het plan dat een aantal jongerenorganisaties heeft uitgewerkt voor duurzaamheid in het onderwijs. Uit contact tussen mijn ministerie en dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken blijkt dat de ideeën van de jongerenorganisaties een plek gekregen hebben in de uitwerking van het programma Duurzaam Door.

De diverse bestaande onderwijsnetwerken en de ideeën van de jongerenorganisaties worden met steun van het programma samengebracht in een gezamenlijke “Coöperatie Leren voor Morgen”. Deze coöperatie zal de verschillende netwerken voor duurzaamheidseducatie met elkaar verbinden en zo de komende vier jaar vorm en inhoud geven aan ondersteuning van duurzaamheid in het onderwijs.

U ontvangt binnenkort het programma Duurzaam Door van de staatssecretaris van Economische Zaken. Daarin wordt hierop nadrukkelijk ingegaan.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Sharon A.M. Dijksma

Update (jan 2017): Staatssecretaris Sharon Dijksma zegt toe om samen met Minister Jet Bussemaker een antwoord te geven op het jongerenplan dat voortkomt uit het verdrag. Zij komt hier voor het verkiezingsreces op terug.

===================

"Een groene generatie vraagt om duurzame educatie"

(deze themazin vormde de kickoff van de campagne in 2011)

In mei 2011 riep toenmalig staatssecretaris Joop Atsma (CDA) jongeren op om mee te denken over duurzaamheid. Samen met de toenmalige VN jongerenvertegenwoordigers Lisette Meddens en Gabe van Wijk reageerden we met onze campagne op Atsma's oproep.

In november 2011 vragen meer dan 30 jongerenorganisaties de Tweede Kamer om duurzame educatie op de agenda te zetten. Dat leidde in december 2011 tot de eerste Kamervragen over de Groene Generatie campagne, gesteld door toenmalig CDA-Kamerlid Marieke van der Werf.

Binnen een jaar registreerde de petitie de eerste 5000 ondertekenaars. Met dit draagvlak veranderde een streven al snel in realiseerbare doelstellingen.

Lees ook: Waar gaat duurzaam onderwijs over?

nov 2012 - onderzoek toont potentiële Kamermeerheid voor duurzaam onderwijs aan
dec 2012 - onderzoek: regeerakkoord slaat geen brug tussen duurzaamheid en onderwijs
mrt 2013 - onderzoek: 8 verhalen van duurzame docenten op de middelbare school
nov 2013 - landelijk werkgeversonderzoek: Driekwart werkgevers wil structureel meer aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs
mrt 2014 - eerste partijen willen mee doen aan een verdrag tussen jongeren en kamerleden
sep 2014 - Kamermeerderheid bereikt voor verdrag
okt 2014 - tekenen verdrag jongeren en kamerleden
dec 2014 - motie Ouwehand aangenomen door de Tweede Kamer
feb 2015 - onderzoek in samenwerking met Het Groene Brein in opdracht van diverse ministeries
jun 2015 - rapport opgeleverd aan de Tweede Kamer

Groene Generatie Pro

ASSESS

Sustainability Assessments

Hoe goed ben jij voorbereid op de uitdagingen van morgen? Binnenkort weet je het. Groene Generatie NL ontwikkelt de Personal Sustainability Assessment Toolkit. Klik voor meer.

GIDS

ToekomstBehendig.nl

Waar vind je het onderwijs van morgen? Waar gaan je kinderen straks naar school en met welke studie ga jij het maken? Wij weten het al... lees verder